Doelstelling

"Stichting het zijn net mensen" richt zich op mensen die afhankelijk zijn van anderen om deel te nemen aan de maatschappij.

De stichting wil de onbetaalbaarheid van deze mensen, in die zin dat hun waarde niet in geld is uit te drukken, zichtbaar en tastbaar maken om op deze manier hun gelijkwaardigheid en volwaardigheid te benadrukken. Hoog in ons vaandel staat het scheppen van zinvolle bezigheden, bezigheden op maat voor mensen met een beperking en het zoeken en/of ontwikkelen van daartoe desgewenst ondersteunende middelen.

De stichting wil bovendien onderzoek doen naar de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen met een beperking en dat naar buiten brengen door gebruik te maken van beeld, tekst en nieuwe media.
De stichting richt zich op het bevorderen van zorg op maat buiten het reguliere circuit, gericht op volwaardige deelname aan de maatschappij.